telefon  +48 34 32-40-147

 email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Maszyny Rolnicze

 

Oczywiście pojęcie to ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, kryje się pod nim szereg inicjatyw i procedur, które szczegółowo opisane są w Normie PN-ISO 26 000. Tam też znajdujemy szczegółową definicję wyrażenia: odpowiedzialność organizacji, przedsiębiorstw za wpływ ich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postepowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,

  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,

  • jest zgodna z obowiązujacym prawem i spójna z międzynarodowymi normami postępowania,

  • jest zintegrowana z działaniami organizacji, przedsiębiorstw i praktykowana w jej relacjach.

Działania CSR przynoszą firmie wymierne korzyści. Są to między innymi; wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów, poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku wśród pracowników i wreszcie pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane w sposób przejrzysty odpowiedzialnie budują swój wizerunek.

W zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością niezbędne są odpowiednie narzędzia.Najbardziej popularne to kampanie społeczne, czyli działania ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia przy pomocy mediów jako nośnia przekazu. Innym znanym narzędziem jest również marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing).To uwzględnianie w działalności firmy zarówno celów marketingowych jak i potrzeb społecznych. Programy etyczne dla pracowników to przedsięwzięcie mające na celu integrowanie zespołu pracującego wokół tych samych wartości. Umieszczanie na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności noszące nazwę eko znakowanie i znakowanie społeczne to kolejne narzędzie realizacji odpowiedzialnego biznesu.

Kolejnym narzędziem jest ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przez optymalizację procesów produkcji, transportu i logistyki.

Wreszcie współpraca międzysektorowa podejmowana przez biznes z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, pozwalajaca dzięki efektowi synergii na lepszą realizację wspólnych działań to doskonałe narzędzie realizacji odpowiedzialnego biznesu.

CSR nie dotyczy tylko dużych korporacji. Doskonale sprawdza się w małych firmach., głównie dlatego że maja one lokalny rodowód, funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich właściciele i pracownicy, są więc blisko lokalnych spraw Po drugie, małe firmy angazuja się w rozwiązywanie lokalnych problemów dotyczacych edukacji czy wspierania rynku pracy, pomocy tej nie definiując jako CSR. Tak właśnie jest w przypadku Linmotu, nasza firma zatrudnia osoby niepełnosprawne, osoby z zespołem Downa i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy w Częstochowie. Oprócz korzyści finansowych wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej takich jak np. zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego czy zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ważne są profity niematerialne. Tacy pracownicy często odnajdują sens życia, są lojalni, zmotywowani, chętni do pracy.

W dzisiejszych czasach zasady CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu są czymś naturalnym i koniecznym. Choć z roku na rok coraz więcej polskich firm decyduje się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to wciąz można liczyc na nagłośnienie takiej postawy w mediach . Tematy tego rodzaju często pojawiaja się w programach informacyjnych i to jest doskonała promocja firmy, która ma okazję zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców, może liczyc na większą popularność, poprawę wyników sprzedaży.

 

 

 

 

240px Flag of Europe.svg UNIA EUROPEJSKA

Barker LINMOT BOWDEN CABLES PRODUCER

" Linmot cables are the best! " - Ben Barker

logo Linmot

LINMOT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Wileńska 56
42-280 Częstochowa
VAT ID: PL 5732840297

tel. +48 34 32-40-147

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 242801764

SWIFT: INGBPLPW
PLN: PL 41 1050 1142 1000 0090 9300 5867
EUR: PL 47 1050 1142 1000 0091 3745 7561
USD: PL 90 1050 1142 1000 0091 3745 7660

 

Szybki kontakt / Rapid contact
Email:
Temat: / Subject:
Wiadomość: / Message:
1 + 5 = ?